OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018 OBCE ZVĚROTICE o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zvěrotice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018
OBCE ZVĚROTICE
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Zvěrotice

Vyvěšeno: 14.04.2018

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Super User

Obecní úřad Zvěrotice

Zvěrotice 83
Soběslav
392 01

tel. +420381521806
email: obec@zverotice.cz

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ
18.00 - 19.00

ČTVRTEK
18.00 - 19.00

fb
fb