Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.12.2015 21.12.2015 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ LINIOVÉ STAVBY
MS/25283/2015 Super User
16.11.2015 07.12.2015 Směrnice č. 2/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
2/2015 Super User
16.11.2015 07.12.2015 Směrnice č. 3/2015 o účtování hospodářské činnosti
3/2015 Super User
07.09.2015 22.09.2015 Povolení kácení dřevin HC6
42 Zv/23015 Super User
18.06.2015 03.08.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 3 . AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
KUJCK 46087/2015/OREG Super User
11.06.2015 30.06.2015 Vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“) – zahájení procesu v
Super User
08.06.2015 21.07.2015 Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu Změny č.3 ÚP Zvěrotice a data konání jeho projednání
UP3Vyhl Super User
08.06.2015 21.07.2015 Změna č. 3 ÚP Zvěrotice textová a výkresová část
UP3Vyhl Super User
05.02.2015 26.02.2015 Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského
KUJCK 9956/2015/OZZL Super User
26.10.2014 03.11.2014 INFORMACE o konání ustavujícího zasedání
Super User
13.10.2014 13.11.2014 ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
1024 Super User
07.10.2014 22.10.2014 Výzva
MS/21523/2014 Super User
06.10.2014 21.10.2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzetí písemnosti
MS/21966/2014 - vyjodv Super User

Obecní úřad Zvěrotice

Zvěrotice 83
Soběslav
392 01

tel. +420381521806
email: obec@zverotice.cz

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ
18.00 - 19.00

ČTVRTEK
18.00 - 19.00

fb
fb