Zastupitelstvo obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.09.2019 16.09.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Září 2019
Super User
05.08.2019 12.08.2019 Zasedání zastupitelstva obce Zvěrotice Srpen 2019
Super User
01.07.2019 08.07.2019 Zasedání zastupitelstva obce Zvěrotice Červenec 2019
Super User
13.05.2019 21.05.2019 Zasedání zastupitelstva obce Zvěrotice Květen 2019
Super User
04.04.2019 09.04.2019 Zasedání zastupitelstva obce Zvěrotice
Super User
28.02.2019 05.03.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice
Super User
28.01.2019 04.02.2019 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice
Super User

Územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.01.2019 03.03.2019 Vyhláška - Zveřejnění návrhu zadání ÚP Zvěrotice
Super User
31.01.2019 03.03.2019 Návrh zadání
Super User

Úřední deska obce Zvěrotice

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.08.2019 02.09.2019 Pozvánka na úvodní jednání
Super User
04.06.2019 05.07.2019 Záměr JČ kraje
Super User
03.06.2019 24.06.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ENV/2019/58919 - MZP/2019/630/1219 Super User
09.05.2019 26.05.2019 O Z N Á M E N Í Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
Super User
25.04.2019 27.05.2019 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019
Super User
09.04.2019 26.05.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Super User
04.04.2019 04.05.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
14LH7893/2019-16212 Super User
04.04.2019 04.05.2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A UPUŠTĚNÍ OD ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ VE VĚCI POVOLENÍ STAVBY
MS/06504/2019/Kub Super User
11.03.2019 12.04.2019 Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
ML-SDL0223/18-11/Wm Super User
25.02.2019 25.03.2019 Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Super User
21.02.2019 05.04.2019 Zápis do prvních tříd
Super User