Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Datum: 4.2.2018 (pondělí)

Začátek: 19:00 hodin

Místo: kancelář obecního úřadu

Program

1. Zahájení a program

2. Kontrola usnesení

3. Darovací smlouva kanalizace

4. Pachtovní smlouva ČEVAK

5. Smlouva o zajištění uměleckých vystoupení

6. Malá pozemková úprava

7. Různé a diskuze

8. Závěr

Miloslav Novotný v.r.

Starosta obce

Vyvěšeno: 28.1.2019

Sejmuto: 4.2.2019
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 28.01.2019

Sejmuto: 04.02.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Super User