Z Á M Ě R obce Zvěrotice o prodeji pozemku

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Obec Zvěrotice má záměr odprodat pozemek ve vlastnictví Obce
Zvěrotice parc.č. 2057/3, k.ú, Zvěrotice, o výměře 60 m2, který vznikl
oddělením z pozemku parc.č. KN 2057/2.
Prodej bude uskutečněn na základě žádosti společnosti
METROPROJEKT Praha a.s. za účelem „Modernizace trati veselí
n.Ln Tábor – II. část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav – Doubí“.
Soubory ke stažení:
zamer-na-prodej-pozemku.pdf

Vyvěšeno: 14.05.2018

Sejmuto: 30.05.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Super User

Obecní úřad Zvěrotice

Zvěrotice 83
Soběslav
392 01

tel. +420381521806
email: obec@zverotice.cz

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ
18.00 - 19.00

ČTVRTEK
18.00 - 19.00

fb
fb