logo
Obec Zvěrotice
   1369-2019

oficiální stránky obce

obec Zvěrotice
Zvěrotice

V pátek 12.12.2014 byla při rozsvícení Vánočního stromu nalezena u kapličky dětská rukavice.

K vyzvednutí na OÚ.

IMAG1443

Dne 20.září se uskutečnil den otevřených dveří Moderního víceúčelového hřiště ve Zvěroticích. Během dne se přišlo podívat asi 80 nejen místních zájemců. Největší ohlas mělo přátelské fotbalové utkání mezi FK Zvěrotice a "dodavatelem stavby". Utkání skončilo smírně 6:6. V závěrečném penaltovém rozstřelu zvítězilo mužstvo dodavatelů.

P1020278

poplatky
Informace o platbě místního poplatku


Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, platí povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazby pro rok 2019:
- svoz TKO za osobu 450 Kč
- stočné za osobu 46 Kč
- pes 50 Kč
 

Poplatek je splatný vždy k 31.březnu daného roku

Další články...