poplatky
Informace o platbě místního poplatku


Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, platí povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazby pro rok 2019:
- svoz TKO za osobu 450 Kč
- stočné za osobu 46 Kč
- pes 50 Kč
 

Poplatek je splatný vždy k 31.březnu daného roku


Poplatek lze uhradit:
 
a) osobně v kanceláři OÚ v úředních hodinách

b) převodem na účet obce. Pro více informací odešlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Vaše jméno, číslo popisné, počet trvale přihlášených osob a počet psů. Obratem Vám budou zaslány pokyny k platbě.

Pondělí  18 - 19h
Čtvrtek 18 - 19h

Svoz TKO probíhá vždy každé PONDĚLÍ

Provoz Sběrného dvora v letním období (březen - listopad)

Středa 15.00 - 17.00
Sobota 13.00 - 15.00
Neděle 9.00 - 11.00

Provoz Sběrného dvora v zmimním období (prosinec-únor)

Sobota 13.00 - 15.00